İleti Yönetim Sistemi

İleti Yönetim Sistemi

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ulusal bir ticari elektronik ileti yönetim sisteminin kurulmasına karar verilmiş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından bu kapsamda görevlendirilmiştir. İYS A.Ş., söz konusu sistemin tasarımı, gerçekleştirilmesi, kurulumu ve idamesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı iştiraki olarak kurulmuştur.

Ticari Elektronik İleti Nedir?

Gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri doğrultusunda ürün veya hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesinin tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişimi ticari elektronik ileti olarak adlandırılır.

İleti Yönetim Sistemi Nedir?

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe alınan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak; Hizmet Sağlayıcılar’ın arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak ulusal veri tabanı sistemidir.

Alıcı Kimdir?

İşletmeler yani Hizmet Sağlayıcılar tarafından gönderilen ticari elektronik iletilerin muhatabı olan arama, mesaj (SMS)  ve e-posta gibi iletişim adresi sahibi kişiler alıcı olarak anılmaktadır.

Hizmet Sağlayıcı Kimdir?

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde, arama, mesaj (SMS), e-posta vb. araçları kullanarak ticari iletişim sağlayan gerçek ve tüzel kişiler Hizmet Sağlayıcı olarak adlandırılmaktadır.

Onay

Onay, Hizmet Sağlayıcı’nın ticari elektronik ileti gönderimi öncesinde alıcının rızasını almasını ifade eder. Bu rızanın alınması Kanun gereğince zorunlu tutulmuştur.

Red

Alıcının, Hizmet Sağlayıcı’ya ticari elektronik ileti gönderebilmesi için vermiş olduğu onayı kaldırması ret bildirimi veya çıkış hakkını kullanması olarak ifade edilir

Geçiş süreci

  • 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Aralık 2020,
  • 150 bin adet ve altında ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için ise 31 Mayıs 2021.

İleti Yönetim Sistemi Hizmet Sağlayıcı Girişi

Hizmet sağlayıcıları tarafından, İleti Yönetim Sistemi (İYS) ‘ne başvuru yaparken dikkat edilecek hususlar;

  • Başvuru süreci sadece Hizmet Sağlayıcılar içindir.

İleti Yönetim Sistemi hakkında bilgi almak isteyen alıcılar Vatandaşlar sayfasını ziyaret edebilir.

  • Başvuruyu sadece MERSİS kaydı olan ve bu kayda göre yetkili görünen kişiler yapabilir.

MERSİS’te yer alan bilgilerinizin doğru olduğundan emin olunuz. Güncel olmayan bilgilerinizi ancak MERSİS üzerinde güncelleyebilirsiniz.

  • Başvuru öncesinde Marka Tescil Belgelerinizi PDF formatında hazırlayınız.

Ticari unvanınız dışında farklı isimlerle de ticari elektronik ileti gönderimi yapıyorsanız, marka tescil belgelerinin sisteme yüklenmesi zorunludur.

Tacir İzinleri

Tacir yani tüzel kişilere ilişkin izinler onay almaksızın İYS portala yüklenebilmektedir.

Eğer tacir daha sonra “RED” ederse reklam kampanya amaçlı ileti gönderimi iptal edilmelidir.

Bireysel İzinler

Bireysel yani gerçek kişilere ilişkin izinler için ilgili kişilerden onay almak zorunldur.

İleti Yönetim Sistemi Vatandaş Girişi

https://vatandas.iys.org.tr  veya e-Devlet Kapısı üzerinden https://turkiye.gov.tr/ticari-elektronik-ileti-yonetim-sistemi hizmeti aracılığıyla iletişim adreslerinize ait tüm ticari elektronik onayları görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayına sahip hizmet sağlayıcıların İYS’ye yükledikleri onayları 16 Şubat 2021 tarihine kadar kontrol edebilirsiniz. Bu tarihe kadar ret hakkını kullanmamanız halinde İYS’ye aktarılan onaylarınız geçerli sayılacaktır. 16 Şubat 2021’den sonra da “dilediğiniz zaman” İYS üzerinden ticari elektronik ileti tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

İYS ve KVKK İlişkisi

KVKKİYS
Açık Rıza BeyanıOnay
Vazgeçme BeyanıRed
Veri SorumlusuHizmet Sağlayıcı
İlgili KişiAlıcı

6698 sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında reklam kampanya amaçlı ticari elektronik ileti göndermek için alınmış açık rızalar, Geçiş sürecindeki tarihlere kadar İYS Portal’e yüklenmesi halinde onaylı olarak kabul edilecektir.

Geçiş sürecindeki tarihlerden sonra ise onaylar ve red işlemleri tamamen İYS portali üzerinden yürütülecektir. Burada İYS entegrasyon modülü kullanılabilir, İYS iş ortakları ile çalışılabilir veya onay ve red işlemlerini ücretsiz olarak manuel yollarla yönetebilirsiniz.

Kaynaklar:

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/10/2018 Tarihli ve 2018/119 Sayılı İlke Kararı

https://kvkk.gov.tr/Icerik/5299/2018-119

İYS Portal:

https://iys.org.tr/