SzuKVK “Kişisel Verilerin Korunması”

Ülkemizde “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında yayınlanan 6698 sayılı Kişisel verilerin korunması kanunu doğrultusunda tüm işletmeler için kişisel verilerin korunması zorunluluk haline gelmiştir.
Bu durumla beraber firmalar kanun kapsamında bazı gereklilikleri yerine getirmek zorundadır.

Tüm bu süreçlerin yönetimi ve ilgili evrakların geçerliliğini takip etmek, kişi talepleri ve veri envanteri oluşturmak, kurum ve kuruluşlara ciddi iş ve dokümantasyon yükü getirmektedir. Bu yükü minimize etmek ve işletmelerin işlerini kolaylaştırmak için SzuKVK ile tanışın.