KVKK Kanun ve Bilgi Güvenliği Eğitimi

Kuruluşların veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri kapsamında alması gereken idari tedbirlerden bir tanesi de tüm çalışanlarına kanun ve bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri vermesi/verdirmesi gerekmektedir.

 • Amaç ve Kapsam
 • Tarihçe
 • Anahtar Terimler
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri
 • Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
 • Özel Nitelikli Verilerin İşlenme Şartları
 • Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları
 • Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılma Şartları
 • Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme
 • Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
 • Aydınlatma Yükümlülüğü
 • Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
 • İlgili Kişi Başvurularına Cevap Yükümlülüğü
 • Kurul Kararlarını Yerine Getirme Yükümlülüğü
 • Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) ‘ne Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü
 • Açık Rıza Alırken Dikkat Edilecek Hususlar
 • Yükümlülükleri Yerine Getirmemenin Yaptırımları
 • İlgili Kişinin Hakları
 • İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci
 • Kurul Kararları ve Karar Özetleri
 • Bilgi Güvenliği Prensipleri
 • Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik
 • Güvenli Parola Oluşturma
 • Bilgisayar, Tablet, Telefon Güvenli Kullanımı
 • Uzaktan Çalışma Güvenliği
 • Eposta Güvenliği
 • Sosyal Medya Güvenliği
 • Temiz Masa Temiz Ekran
 • Bilgi Güvenliği İhlal Olayları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve buna bağlı yönetmelik, tebliğ ve kurul kararları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Kişisel verilerin korunması amacıyla Bilgi Güvenliği konusunda farkındalık kazanmış olacaksınız.

Eğitimin Yeri: Szutest Teknoloji Ofisi Eğitim Salonu, Kuruluşların Merkez yada Fabrika Binaları Eğitim Salonları

Eğitimin Şekli: Yerinde, Online (Uzaktan)

Eğitimin Süresi: 6 Saat, Fakat İhtiyaca Göre Planlanabilir.

Katılımcılara Szutest Teknoloji onaylı “KVKK Kanun ve Bilgi Güvenliği Eğitimi Katılım Sertifikası” verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

KVKK Uzmanlık Eğitimleri

Bu Eğitim, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu konusunda uzmanlaşmak, GDPR hakkında bilgi sahibi olmak ve KVKK Uyum Projelerini yapabilme yeteneğini kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. GÜN
  • Amaç ve Kapsam
  • Tarihçe
  • Anahtar Terimler
  • Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri
  • Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
  • Özel Nitelikli Verilerin İşlenme Şartları
  • Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları
  • Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılma Şartları
  • Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme
  • Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
  • Aydınlatma Yükümlülüğü
  • Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
  • İlgili Kişi Başvurularına Cevap Yükümlülüğü
  • Kurul Kararlarını Yerine Getirme Yükümlülüğü
  • Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) ‘ne Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü
  • Açık Rıza Alırken Dikkat Edilecek Hususlar
  • Yükümlülükleri Yerine Getirmemenin Yaptırımları
  • İlgili Kişinin Hakları
  • İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci
  • Kurul Kararları ve Karar Özetleri
  • Veri İhlal Bildirimleri
  • Örnek Veri İhlal Olayları
  • Kurulun Şikayet Üzerine veya Resen Denetimleri
  • GDPR Yönetmeliği
  • Veri Koruma Görevlisi
  • Veri Koruma Etki Değerlendirmesi
  • Mahremiyet Etki Değerlendirmesi
 2. GÜN
  • KVKK Uyum Projesi
  • Uyum Proje Ekibi
  • Uyum Proje Planı
  • Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma Süreçleri
  • Yönetişim Süreçleri (Komite, İrtibat Kişisi)
  • Kişisel Veri İşleme Envanteri (Veri Haritalama)
  • GAP Analizi
  • Kurumsal Politika ve Prosedürler
  • Aydınlatma Metinleri ve Açık Rıza Beyanları
  • Gizlilik Taahhütnameleri
  • Sözleşmelerin Revize Edilmesi
  • Risk Analizi
  • İç Denetim
  • Kurumsal İletişim
  • İlgili Kişi Haklarının Yönetimi
  • Veri İhlal Bildirim Süreci
  • Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri
  • Veri Güvenliği Teknik Tedbirlerinin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri
  • Veri Sınıflandırma Yazılımları
  • Veri Kaybı Önleme Yazılımları
  • Veri Minimizasyonu
  • VERBİS Kayıt ve Bildirim Süreci
  • Raporlama

 

KVKK Uzmanlık Eğitimi alarak Hem Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve buna bağlı yönetmelik, tebliğ, kurul kararları hemde GDPR Yönetmeliği Hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Sürecini Uçtan Uca Uygulayabileceksiniz.

Eğitimin Yeri: Szutest Teknoloji Ofisi Eğitim Salonu

Eğitimin Şekli: Yerinde, Online (Uzaktan)

Eğitimin Süresi: 2 Gün (8 Saat)

Katılımcılara Szutest Teknoloji “KVKK Uzmanlık Eğitimi Katılım Sertifikası” verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

Szutest Teknoloji KVKK Broşür

KVKK Broşür