KVKK Yazılımı

KVKK Yazılımı

Ülkemizde “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında yayınlanan yönetmelik doğrultusunda tüm işletmeler için kişisel verilerin korunması zorunluluk haline gelmiştir. Bu durumla beraber firmalar yönetmelik kapsamında bazı gereklilikleri yerine getirmek zorundadır. Bu gereklilikleri kısa 3 başlık altında toplayabiliriz.

  • Dokümantasyon

    Yasal mevzuata göre tüm kurum ve kuruluşların evraklarında KVK sürecine ilişkin bazı maddeler bulunması gerekmektedir. Bu maddelerin eklenmesi ve tüm sisteme entegre edilmesi süreci dokümantasyon ile ilgili süreci oluşturmaktadır.

  • Hukuki Süreçler

    Dokümantasyon sürecinde geliştirilecek olan dokümanların yasal mevzuatlara uygunluğunun hukuksal açıdan değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin firma ve kişileri garanti altına alması için gerekli olan süreçtir.

  • Bilgi Teknolojileri

    Tüm bu faaliyetler ile beraber kurum ve kuruluşların datalarının sunucularda barındırması ve bu barındırmaların ülke içinde olup olmaması, ülke dışında ise gerekli yasal şartlara uygun olup olmadığı konusunda bilir kişi tarafında taramalar yapılarak işletmenin dijital ortamda da KVK sürecine uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Tüm bu süreçlerin yönetimi ve ilgili evrakların geçerliliğini takip etmek, kişi talepleri ve veri envanteri oluşturmak, kurum ve kuruluşlara ciddi iş ve dokümantasyon yükü getirmektedir. Bu yükü minimize etmek ve işletmelerin işlerini kolaylaştırmak için SzuKVK ile tanışın.