Telefon Numarası ve E-Posta Adresi Doğrulama

Telefon Numarası ve E-Posta Adresi Doğrulama

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Doğru ve gerektiğinde güncel olma ilkesi gereği ilgili kişilerden elde edilen e-posta adresi ve telefon numarası gibi kişisel verilerin doğrulanması gerekmektedir.

E-ticaret, telekomünikasyon, ulaşım, turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlarca, fatura, ekstre, rezervasyon belgesi gibi kişisel veri içeren dokümanların sms ve/veya e-posta vasıtasıyla gönderimini teminen ilgili kişilerden telefon numarası ve/veya e-posta adreslerini beyan etmeleri istenebilmektedir. Beyan ile alınan kişisel verilerde bazen ilgili kişi hatalı veri verebilir, bazen veri girişi yapan personel hatalı veri girişi yapabilir.  Elde edilen hatalı veriler sebebi ile yanlış e-posta adreslerine mail gönderilebilir veya yanlış telefon numaralarına sms gönderilebilir. Bu durum aslında başka birinin verisini üçüncü bir kişiye ifşa etmek anlamına gelmektedir. İlgili kişilerin, güncel olmayan veya yanlış tutulan kişisel verileri nedeniyle maddi ve manevi zarar görmesi gündeme gelebilecektir.

Tüm bu olumsuz durumların önüne geçmek , ilgili kişilerin verilerini korumak, ilgili kişiler tarafından yapılacak şikayetler ve KVKK ve TCK gereği cezai yaptırımları önlemek adına gerekli idari ve teknik tedbirleri almak gerekmektedir.

Örneğin; bir e-ticaret sitesinde, müşteri üyelik oluştururken, telefon numarası alanını doldurduktan sonra telefonuna bir sms ile doğrulama kodu gönderilebilir veya e-posta adresine doğrulama maili gönderilebilir.

KAYNAK:

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6858/2020-966

Veri sorumluları tarafından kişilerin telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim kanallarına Kanuna aykırı şekilde gönderilen üçüncü kişilere ait kişisel veriler hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/12/2020 Tarihli ve 2020/966 sayılı İlke Kararı