WEB SİTESİ AÇIK RIZA BEYANI

SZUTEST YAZILIM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“SZUTEST TEKNOLOJİ”)  tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve sair mevzuatlara uygun olarak “Web Sitesi Aydınlatma Metni” ile kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK ‘nın 11.maddesinde sayılan haklarım konusunda bilgiliendirildim.  İş bu Aydınlatma Metni doğrultusunda;

Bilişim ve teknoloji hizmetleri kapsamında yurtdışı bilişim şirketleriyle Aydınlatma metninde belirtilen amaçlar kapsamında aktarılmasına, Reklam, kampanya ve tanıtım amaçlı ticari elektronik iletiler gönderilmesine onay veriyorum.